Personuppgiftspolicy

Denna policy informerar dig om hur personuppgifter som lämnas in till mig, eller personuppgifter som samlas in digitalt (med hjälp av så kallade cookies) används.

Policyn är tillgänglig på min hemsida. Lagar kring integritet efterföljs och personlig information behandlas konfidentiellt. Om det inte enligt lag erfordras lämnas aldrig uppgifter ut till myndigheter eller tredje part utan samtycke.

Följande uppgifter behandlas:
• Namn, adress, e-postadress samt telefonnummer för att behandla beställning
• IP adress för att effektivisera din upplevelse på hemsidan

Ändringar i denna sekretesspolicy
Jag förbehåller mig rätten att justera denna policy vid behov, exempelvis vid lagändringar. Vid justeringar publiceras detta på hemsidan.

Kontaktinformation
Klockarstigen 4, 507 31, Brämhult